Načítám

wait a moment

Slohové útvary – publicistický styl 2

Už na základní a střední škole se učí ve slohu o tom, jak zpracovat daný obsah slohu. Existuje jich hned několik, každý má svá jiná pravidla, je jinak dlouhý, používá se jiný jazyk a vyjadřovací prostředky. Nauka o slohu je stylistika. Když se řekne slohový útvar, myslíme konkrétní, vyhraněný typ jazykového projevu. Co v sobě může skrývat ten publicistický?

Komentář

Jde o jeden z nejdůležitějších analytických novinářských útvarů. Obyčejně se takto autor daných novin, časopisu nebo jiného média vyjadřuje k jednotlivé události. Je velmi blízko zprávě, ovšem obohacen o často osobní hodnocení.

Glosa

V původním významu je to poznámka na okraji textu, který vysvětluje nebo upřesňuje význam textu. V současnosti je to útvar, který mnohdy v nadsázce, s ironií a nadhledem hodnotí či poskytuje osobní komentář kontroverzních témat nebo čehokoliv, co se aktuálně děje. Je příbuzný sloupku nebo fejetonu.