Načítám

wait a moment

Jak psát přímou řeč?

Píšete ve škole slohovou práci nebo potřebujete ve své povídce či románu začít s přímou řečí? Nejste si však úplně jistí, jak jí napsat? Jaká jsou základní pravidla? Kde psát velká písmena a kde dávat interpunkční znaménka? Pojďme se společně podívat na základy psaní přímé řeči.

Co je to přímá řeč?

Vyjadřuje úplně přesně to, co vyjadřovala jedna z postav. Může to být šepot, křik, klidný hlas, oslovení, zvolání a podobně. Jde o doslovný přepis toho, co daná postava řekla. Vždy se ohraničuje uvozovkami, aby byla přímá řeč snadno rozpoznatelná.

Na jejím začátku musí být vždycky velké písmeno. Jestliže za přímou řeč dáváte uvozovací větu, tedy větu, která vám uvede text. Jde o věty typu – zvolal, řekl, ušklíbl se, odpověděl, myslel nahlas a podobně. Když na ní navazuje tato uvozovací věta, pak nekončí přímá řeč tečkou.