Načítám

wait a moment

Slohové útvary – publicistický styl 1

Už na základní a střední škole se učí ve slohu o tom, jak zpracovat daný obsah slohu. Existuje jich hned několik, každý má svá jiná pravidla, je jinak dlouhý, používá se jiný jazyk a vyjadřovací prostředky. Nauka o slohu je stylistika. Když se řekne slohový útvar, myslíme konkrétní, vyhraněný typ jazykového projevu. Co v sobě může skrývat ten publicistický?

Úvodník

Jde o typ žurnalistického textu, v němž se snaží sám autor, aby se jeho čtenář ztotožnil s názorem. Jde o text úvahový, obvykle autor řeší zajímavé a významné společenské události nebo dění.

Článek

Jde o další z literárních žánrů, který může být publicistický nebo odborný. Článek publicistický by měl obsahovat jasné, věcné a hlavně srozumitelné myšlenky nebo popis události, měl by se opírat o důležité a pravdivé zdroje. Naproti tomu odborný článek je jedním z kratších stylů, zabývá se jedním problémem ze všech stran.