Načítám

wait a moment

Zkuste své štěstí v zahraničí

Česká republika je sice krásnou zemí, ovšem podnikání zde rozhodně není jednoduché. Ve světě se nachází plno států, které jsou pro podnikání daleko přívětivější. Na základě těchto skutečností proto dnes máte možnost založit společnost i jinde. Že nevíte, jak na to? S profesionální pomocí, kterou nabízí offshore, se vám potřebných informací dostane a sen o absolutní svobodě podnikání se rázem začne stávat skutečností.

Hlavní důvody, proč založit offshore společnost

  • daňová optimalizace
  • anonymita vlastnictví a ochrana majetku
  • mezinárodní image

Ve vyspělých státech, mezi které se počítá i Česká republika, bohužel často dochází k neúměrnému zvyšování daní. Tomu se můžete vyhnout tak, že si založíte offshore společnost, která zajistí optimalizace daňového zatížení. Státy, které se považují za daňové ráje, totiž neukládají podnikatelům povinnost vést účetnictví. Daně jsou pak výrazně nižší. Všechno musí samozřejmě probíhat podle platných zákonů, aby nedocházelo k daňovým únikům. Toho se však s využitím profesionální pomoci nemusíte vůbec obávat.

Každý vlastník firmy má právo na své soukromí. Proto je skvělým benefitem tohoto způsobu podnikání i anonymita vlastnictví. Zbavíte se tak přílišné pozornosti, která by mohla vést k vyššímu zájmu zločinců. Offshore společnost se navíc může stát i vlastníkem nemovitosti, čímž se bezpečí vašich majetků ještě znásobí.

Obchodní vztahy se zahraničními partnery prohloubí i mezinárodní image ve spojení se zvučným názvem společnosti, což je od běžným českých společností příjemná změna.

Nebojte se vyzkoušet něco nového

Podnikání v České republice přináší řadu zásadních nevýhod a prakticky se dá říci, že se vám na něm nijak zásadně zbohatnout nepodaří. Na iOffshore.cz se vám dostane pomoci, díky které se můžete stát se mezinárodně uznávanou společností, která má šanci ve světě něco dokázat a uskutečnit s tím své dosavadní plány, které se v rámci České republiky výrazně vzdalují.