Načítám

wait a moment

S dopravním značením si hravě poradí specializovaná firma

Dopravní značení je úzce spjato s rozvojem automobilů. Když lidé ještě jezdili na koních a ve vozech taženými koňmi, značky nebyly potřeba a používaly se zejména ukazatele cesty. S rozvojem automobilů docházelo k mnoha dopravním nehodám a bylo jasné, že je potřeba stanovit pravidla a také značky, které budou řidiče upozorňovat na důležité informace. Dnes už je dopravní značení natolik dokonalé, že každý řidič přesně ví, na jaké se nachází komunikaci a také ví o většině hrozeb, které ho mohou potkat.

Kdo zajišťuje značení?

Značení zajišťují specializované firmy. Pokud potřebujete dopravní značení realizovat, můžete se obrátit na společnost TOP Znak s.r.o., která operuje jak v našem hlavním městě, tak i kdekoliv po České republice. Potřebujete tedy dopravní značení v Praze? Stačí společnost kontaktovat na jejích webových stránkách Topznak.cz. Nabízí prodej všech značek a to přímo v eshopu, který má na webu, kromě prodeje si můžete dopravní značení pronajmout. To se dělá zejména v případě dočasného dopravního značení, které se používá při opravách a rekonstrukcích komunikací.

Společnost jen kontaktujete a ona se o vše postará, dopravní značení vám doveze i nainstaluje.

Tím její práce nekončí, bude ho každý den kontrolovat a také udržovat v provozuschopném stavu.

Když už nebude potřeba, opět si pro něj přijede a vozovku uvede do původního stavu.

Služby společnosti jsou široké, instaluje dopravní značení, zařízení, dopravní zrcadla, zpomalovací a vodící prahy, parkovací sloupky, parkovací zábrany a balisety. Může vám aplikovat vodorovné dopravní značení, dopravní zařízení Z9 i symboly a čísla různých velikostí. Důležitou službou je také návrh projektu dopravně inženýrského opatření, neboli DIO. Více informací naleznete přímo na webových stránkách.